Privacy Policy

mijnTafel verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens mijnTafel wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt mijnTafel (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten (verhuur van verkoopplekken) en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt mijnTafel?

mijnTafel verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. Als je gebruik maakt van onze helpdesk hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan mijnTafel, kan mijnTafel aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart mijnTafel verkeers- en locatiegegevens. We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.  

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens?

mijnTafel verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag voor het huren van een verkoopplek. Ook heeft mijnTafel gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het uitbetalen van de opbrengsten bij verkochte producten. Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. mijnTafel slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen. mijnTafel maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons onderstaande cookie statement.

Derde ontvangers

mijnTafel maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Onze leveranciers en partners zijn gevestigd in Europa en in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging. Binnen de groep van mijnTafel worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als u klant bent van mijnTafel, zien wij u ook als klant van de overige ondernemingen die behoren tot de groep van mijnTafel (franchise). mijnTafel verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan mijnTafel het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt mijnTafel onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat mijnTafel gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt mijnTafel vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken. Het merendeel van de bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het Klantenpanel van mijnTafel door in te loggen. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen via online@mijnTafel.nl om van je rechten gebruik te maken. Heb je het idee dat mijnTafel niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging

mijnTafel heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. mijnTafel schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. mijnTafel is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via online@mijnTafel.nl.

Wijziging van Privacy Statement

mijnTafel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

 

Mei 2018

Dit is het Privacy Statement van mijnTafel Franchise B.V. h.o.d.n. mijnTafel, statutair gevestigd te Houten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 59992018.

 

 

Cookie statement

mijnTafel maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken:

Hieronder lees je welke cookies wij gebruiken voorzien van hun functionaliteit.

Functionele cookies

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Denk aan het toekomstig bewaren van producten in je winkelwagen of het onthouden van een login. Daarnaast wordt de chatfunctie met onze servicedesk mogelijk gemaakt door middel van cookies.

Analytische cookies

mijnTafel maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de websites te onderzoeken om zo inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en hoe vaak websites en pagina’s worden bezocht. Aan de hand van deze informatie kan mijnTafel aanpassingen en verbeteringen doorvoeren en zorgt mijnTafel ervoor dat de websites optimaal blijven werken. mijnTafel verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan de websites.

Marketing cookies

mijnTafel maakt voor marketing doeleinden gebruik van cookies van Google en Facebook. Met behulp van deze cookies kunnen wij onze reclames op partnersites en sociale media tonen. Bezoekers die eerder interesse hebben getoond in onze producten of diensten kunnen aanbiedingen van mijnTafel te zien krijgen op andere websites.

Wil je liever geen cookies?

Cookies zijn eenvoudig te verwijderen via je browser. Houd er rekening mee dat de websites zonder cookies mogelijk niet optimaal werken. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar meer uitleg over het verwijderen van cookies:

 

Mei, 2018

Dit is het Cookie statement van mijnTafel Franchise B.V. h.o.d.n. mijnTafel, statutair gevestigd te Houten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 59992018.

© Copyright mijnTafel Franchise B.V.  2013-2023. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (mijntafel.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij mijnTafel of zijn gelicenceerd aan mijnTafel. 
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door mijnTafel Franchise bv of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.