Voorwaarden 'de doos' en 'inbox'

 • Producten worden in de winkel aangeleverd door huurder (of toegezonden!) waar verhuurder de producten kan weigeren.

 • De producten worden maximaal 4 weken verkocht (6 huurdagen per week) en de huurder verkrijgt 30% van de opbrengst van de verkochte producten na beeindiging van de huurperiode.

 • Verhuurder prijst en etaleert de producten naar eigen inzicht en verkoopt in de winkel en optioneel online.

 • Om de juiste prijs te bepalen wordt wekelijks een automatische korting van 20% wordt gehanteerd (3x).

 • De huurperiode is beeindigd wanneer huurder overgebleven producten na de huurperiode heeft opgehaald of alle producten zijn verkocht.

 • Mochten niet alle producten zijn verkocht, dan kan de huurder de huurperiode verlengen voor €0,50 per product per week of kan producten ophalen.

 • De overgebleven producten dienen uiterlijk 2 dagen na het einde van de huurperiode worden opgehaald. Komt de huurder later dan 2 dagen of voor beeindiging van de huurperiode de producten ophalen, dan brengt verhuurder hiervoor €10,00 in rekening.

 • Verhuurder boekt het bedrag in één transactie naar huurders bankrekening over.

Actievoorwaarden Feestmaand Groningen

 • Wanneer een nieuwe huurder wordt aangedragen, krijgen zowel degene die de nieuwe huurder heeft aangedragen alswel de nieuwe huurder maximaal 35% korting op een week tafelhuur.
 • Deze actievoorwaarden gelden enkel voor mijnTafel Groningen en de huurperiode dient te starten tussen 12 juli - 12 augustus 2018.
 • Er zijn slechts totaal 10 Tafels voor deze actie beschikbaar gesteld. Op is op!
 • Bij de start van de huurperiode dient direct de huurperiode door beide huurders te worden betaald en zal de korting direct worden gegeven voor de betreffende huurweek. 
 • De korting kan niet op een later moment worden gebruikt of worden opgeeist. 
 • Met een nieuwe huurder wordt bedoeld een huurder waarvan de naam, adres of het IBAN-nummer niet voorkomt in het klantenbestand van mijnTafel.
 • mijnTafel is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie van de geldende spelregels. 
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart de huurder de voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. 

mijnTafel Groningen is jarig!

Voorwaarden

Voorwaarden voor huren voor bepaalde tijd

 • Huurperiode voor bepaalde tijd is minimaal 1 week en maximaal 1 jaar.
 • Voor aanvang van de huurperiode betaald huurder de gehele huurprijs voor de betreffende periode.
 • Bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, kunnen andere huurders uw verkoopplek wel (online) reserveren na de einddatum van betreffende huurperiode. 
 • mijnTafel Groningen maakt wekelijks op dinsdag de inkomsten van de verkochte goederen over.
 • Barcode stickers zijn exclusief de huurprijs en kosten €0,03 cent per stuk.

Voorwaarden voor huren voor onbepaalde tijd

 • Huurperiode voor onbepaalde tijd is minimaal 6 weken.
 • Voor aanvang van de huurperiode betaald huurder 2 weken huurprijs.
 • Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, kunnen andere huurders uw verkoopplek niet (online) reserveren. 
 • Wekelijks wordt de te betalen huur automatisch met de verkochte goederen van huurder verrekent.
 • Wanneer de verkoop van de verkochte goederen niet toereikend zijn om aan de automatische huurbetaling te kunnen voldoen, dient de huurder het tekort dezelfde week aan te vullen.
 • Uitbetaling door mijnTafel Groningen voor de verkochte goederen geschiet nadat de huurder hier per mail om verzoekt. Uitbetaling kan alleen worden voldaan als het bedrag van de verkochten goederen hoger is dan het bedrag van de te betalen huurperiode.
 • mijnTafel Groningen zal uiterlijk 3 werkdagen na het verzoek de huurder de inkomsten vanuit de verkopen overmaken.
 • De vooraf betaalde 2 weken huur wordt niet uitbetaald. Deze wordt verrekend, na opzegging van de verkoopplek, met de laatste 2 weken huurperiode.
 • Beëindiging van de huurperiode dient 14 dagen vooraf per mail te worden aangegeven aan verhuurder.
 • Barcode stickers zijn exclusief de huurprijs en kosten €0,03 cent per stuk.

Actievoorwaarden mijnTafel Groningen 'Samen delen'

 • Vooraf dient bij verhuurder globaal bekent te zijn, wat de te verkopen goederen zijn. De verhuurder heeft het recht de ‘Samen delen’ actie niet aan te gaan, wanneer de verhuurder geen vertrouwen heeft in voldoende omzet/verkoop. Hierbij kan gedacht worden aan te hoge prijsstelling en/of onwenselijke goederen of anders
 • Verhuurder heeft het recht bij aanleveren van producten alsnog deelname aan 'Samen delen' te weigeren. Bijv. door kapotte en/of onhygiënische producten
 • Na aanmelding dient de huurperiode binnen 3 werkdagen te starten
 • Eenmalige administratiekosten €5,- en €0,04 per per sticker + lijst
 • Minimale verkoopprijs per product is €2,-. Mits schriftelijk anders overeengekomen met verhuurder op contract
 • Wekelijks wordt 50% van de ontvangen gelden van de verkochte goederen naar banknummer van huurder overgemaakt
 • Indien de huurder de overgebleven goederen na de huurperiode niet ophaalt, dan worden deze goederen na 14 dagen eigendom van verhuurder en worden eventuele gemaakte kosten doorberekend aan de huurder
 • Verhuurder heeft het recht om tussentijds de huurperiode te beëindigen bij te lage omzet, gemiddeld €40,- per week. Vooraf wordt met huurder besproken hoe de omzet te verhogen. Wanneer de omzet in de daaropvolgende week niet verbeterd, wordt de huurperiode voor ‘Samen delen’ beëindigd. De huurder kan een platform huren met een vaste huurprijs
 • Verhuurder heeft het recht de producten op andere locaties te verkopen in de winkel
 • Maximaal 1 tafel per huurder, mits anders overeengekomen
 • Door deel te nemen aan ‘Samen delen’ verklaart de huurder de voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan

Actievoorwaarden mijnTafel-cadeaubon voor tafelhuur

 • De cadeaubon is na uitgifte 1 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden verzilverd.
 • De cadeaubon is alleen geldig in de vestiging van uitgifte.
 • De cadeaubon dient in het geheel te worden besteed.
 • De cadeaubon is vrij overdraagbaar en niet op naam gesteld.
 • De cadeaubon kan na aanschaf niet worden geretourneerd  en is niet inwisselbaar voor geld of een ander soort cadeaubon.
 • Mocht uw gewenste huurperiode hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de cadeaubon, dan kan het resterende bedrag worden bijbetaald via andere betaalmiddelen.
 • Het is niet toegestaan de mijnTafel-cadeaubon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • mijnTafel heeft het recht om bij vermoeden van fraude of misbruik van de mijnTafel-cadeaubon de waarde te laten vervallen.
 • mijnTafel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de mijntafel-cadeaubon, noch voor frauduleus en/of onbevoegd gebruik van welke aard dan ook met de mijnTafel-cadeaubon.
 • Per aanmelding kunnen er maximaal 2 cadeaubonnen ingewisseld worden.

Actievoorwaarden klant-werft-klant

 • Huurders ontvangen 10 tot 20 mijnTafel-visitekaartjes bij aanvang van de huurperiode. Huurders kunnen hiermee sparen voor 1, 2 of 3 weken gratis tafelhuur: 
  • 3 ingeleverde visitekaartjes = 1 week gratis tafelhuur 
  • 6 ingeleverde visitekaartjes = 2 weken gratis tafelhuur 
  • 9 ingeleverde visitekaartjes = 3 weken gratis tafelhuur 
 • Huurders kunnen de visitekaartjes uitdelen aan bekenden. 
  • De bestaande huurder krijgt kans op gratis tafelhuur wanneer de bekende in een deelnemende vestiging naar keuze en het visitekaartje inlevert.  
  • De nieuwe huurder die het visitekaartje inlevert, ontvangt een stempel op de stempelkaart cadeau. 
 • Het visitekaartje van de huurder kan in elke deelnemende mijnTafel-vestiging worden ingeleverd. 
 • Wanneer alle visitekaartjes zijn uitgedeeld, kan de huurder in overleg nieuwe aanvragen in de winkel. 
 • De visitekaartjes kunnen op elk moment worden ingeleverd, ongeacht of de huurder op dat moment huurder is bij mijnTafel
 • Indien de huurder geen tafel meer huurt, neemt de betreffende mijnTafel-vestiging contact met hem/haar op wanneer er 3 visitekaartjes zijn ingeleverd. 
 • Bij inlevering van een visitekaartje door een nieuwe huurder, ontvangt hij/zij een stempel op de stempelkaart cadeau. 
 • Nieuwe huurders kunnen maximaal 1x een visitekaartje inleveren tegen de beloning van 1 stempel. 
 • Met een nieuwe huurder wordt bedoeld een huurder die niet voorkomt in het klantenbestand van mijnTafel met naam, adres en IBAN-nummer.
 • De nieuwe huurder kan op zijn of haar beurt ook meedoen aan de actie en krijgt actievisitekaartjes tot zijn of haar beschikking. 
 • De verdiende tafelhuur is gekoppeld aan het huurdersnummer van de vestiging. Dat is ook de vestiging waar de huurder de gratis tafelhuur kan innen. 
 • De visitekaartjes zijn persoonlijk en uitsluitend geldig na het invullen van de volledige naam, het huurdersnummer en de locatie van uitgifte. Er wordt door mijnTafel gecontroleerd op fraude. 
 • Oneigenlijk gebruik van het visitekaartje maakt deze ongeldig en kan tot uitsluiting van de actie leiden. 
 • De visitekaartjes en de gratis weken tafelhuur zijn niet inwisselbaar voor geld. 
 • Deze aanbieding is geldig tot een nader te bepalen datum.
 • mijnTafel is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie van de geldende spelregels. 
 • Door deel te nemen aan de actie verklaart de huurder de voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. 

Actievoorwaarden mijnTafel-cadeaubon voor artikelen

 • De cadeaubon is na uitgifte 1 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden verzilverd.
 • De cadeaubon is uitsluitend verkrijgbaar in de winkel en alleen geldig in de vestiging van uitgifte.
 • De cadeaubon is vrij overdraagbaar en niet op naam gesteld.
 • De cadeaubon kan na aanschaf niet worden geretourneerd en is niet inwisselbaar voor geld of een ander soort cadeaubon.
 • De cadeaubon kan alleen in één keer en niet in delen worden besteed. 
 • Mocht de totale som van de artikelen hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de cadeaubon, dan kan het resterende bedrag worden bijbetaald via andere betaalmiddelen.
 • Het is niet toegestaan de mijnTafel-cadeaubon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • mijnTafel heeft het recht om bij vermoeden van fraude of misbruik van de mijnTafel-cadeaubon de waarde te laten vervallen.
 • mijnTafel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de mijnTafel-cadeaubon, noch voor frauduleus en/of onbevoegd gebruik van welke aard dan ook met de mijnTafel-cadeaubon.
 • Het startbedrag van de cadeaubon is minimaal €5,-.
 • Per aankoop kunnen er meerdere cadeaubonnen ingewisseld worden.